Klachtenregeling - Financiele zorg op maat

Klachtenregeling

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Organisatie:
Fizom
Bedrijfsleiding:
Zij die belast zijn met de dagelijkse leiding van de organisatie
Budgetbeheerder:
Aangestelde budgetbeheerder
Bewindvoerder(ster):
Door de Rechtbank benoemde bewindvoerder
Medewerker:
Iedere andere werknemer dan de bewindvoerder(ster)/budgetbeheerder
Brancheorganisatie:
Horus
Cliënt(e):
Een onderbewindgestelde bij wie tot bewindvoerder(ster)/budgetbeheerder is benoemd of iemand die een overeenkomst met onze organisatie heeft afgesloten
Bezwaar:
Een schriftelijke ter kennis van de onderneming gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van de onderneming
Klacht:
Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij een onderneming ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de onderneming

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Zo nodig is een medewerker de cliënt behulpzaam bij het op schrift stellen van een bezwaar of klacht. Een bezwaar of klacht dient schriftelijk te worden ingediend en voorzien te zijn van het volgende:

 • Naam en adres van de melder;
 • De datum van vermelding van het bezwaar of de klacht;
 • Een omschrijving van het bezwaar of de klacht.

Bezwaren

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

Lukt dat niet, dan brengt de medewerker het bezwaar ter kennis aan de bewindvoerder(ster)/budgetbeheerder/leidinggevende. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel via nader overleg met de cliënt en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen.

De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de bewindvoerder(ster)/budgetbeheerder is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld dan kan de cliënt een klacht indienen.

Artikel 4

Elk bezwaar wordt direct gemeld aan de met registratie belaste medewerker. Deze vermeldt het bezwaar op een voorbedrukt en genummerd formulier en deelt de cliënt zo nodig mede wanneer de cliënt antwoord krijgt op zijn bezwaar.

Als het bezwaar is opgelost of afgedaan wordt dat terstond medegedeeld aan de met registratie belaste medewerker, die ervoor zorgt dat de wijze waarop dat is gebeurd wordt vastgelegd op het bezwarenformulier.

De organisatie archiveert de afgewerkte bezwarenformulieren.

Klachten

Artikel 5

Klachten worden terstond gemeld aan de bewindvoerder(ster)/budgetbeheerder. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dat dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht.

Indien binnen een maand na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan kan de cliënt de klacht voorleggen aan de branchevereniging Horus. In het volgende artikel leest u hoe.

Artikel 6

De klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door een daartoe speciaal aan te wijzen medewerker, die dan namens bedrijfsleiding van de onderneming optreedt. De wijze van behandeling wordt bepaald door bedrijfsleiding van de onderneming, echter met inachtneming van het volgende:

 • De medewerker deelt dat schriftelijk mede aan de cliënt en bewindvoerder(ster)/budgetbeheerder;
 • De medewerker lost de klacht zo mogelijk door bemiddeling op en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mede aan de cliënt en de bewindvoerder(ster)/budgetbeheerder;
 • De medewerker hoort de cliënt en de bewindvoerder(ster)/budgetbeheerder, tenzij de medewerker van oordeel is dat de klacht niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond is;
 • De bedrijfsleiding van de onderneming gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:
 • In strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de onderneming geldende regeling;
 • In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de onderneming zich heeft verbonden;
 • Na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.
 • De bedrijfsleiding van de onderneming kan de klacht niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaren. Van de beslissing wordt terstond een afschrift gezonden aan de cliënt en de
 • bewindvoerder(ster)/budgetbeheerder.
 • Indien de cliënt niet akkoord is met de voorgestelde regeling of uitspraak van Fizom kan hij/zij zich wenden tot de branchevereniging van Fizom, Horus.

Artikel 7

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:

 • De cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend;
 • Het feit waartegen geklaagd wordt langer dan drie maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
 • De klacht anoniem is.

Artikel 8

De bedrijfsleiding van de onderneming archiveert de afgedane klachten.

Artikel 9

Een ieder die bij een behandeling van een bezwaar of klacht is betrokken is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle de partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

Ervaringen met Fizom

 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  Bewind - schuldhulpverlening

  Ik ben in 2019 in contact met Fizom gekomen voor bewindvoering en een minnelijke schuldregeling. Dit omdat ik me geen raad meer wist met mijn schulden. Door negatieve ervaringen met hulpverleners, was ik het vertrouwen in de hulpverlening kwijtgeraakt. Op internet las ik verhalen over bewindvoerders en bewindvoering, die maakten dat ik me afvroeg of het goed zou komen. Wat heb ik een gouden bedrijf getroffen! De medewerkers van Fizom zijn erg vriendelijk, houden rekening met je zwaktes, altijd bereid om je te helpen, veroordelen niet, reageren snel en stellen je gerust waar nodig. De bewindvoerders waren zowel professioneel als menselijk. Dat laatste was wat ik nodig had, na de eerdere negatieve ervaringen met de hulpverlening.
  Ook werd er geld gespaard, die ik kon opvragen als het nodig was. Toen één van de schuldeisers niet akkoord ging met het schuldenvoorstel, is de schuldhulpverlener meegegaan naar de rechtbank ter ondersteuning.
  Recent zijn mijn schulden afgekocht. Ook toen stond Fizom klaar met advies en begeleiding. De snelle akties met positief resultaat, maakten dat ik eerder dan verwacht schuldenvrij ben. Dankzij Fizom heb ik weer een toekomst!
  Zit je in de financiële problemen en heb je hulp nodig? Meld je aan bij Fizom en je zult fantastisch geholpen worden.

  Evelien H.

 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  Bewind

  Ik heb een aantal jaren onder bewindvoering bij Fizom gezeten. Heb het met een heel goed resultaat volbracht dankzij de goede begeleiding van Fizom. Heb zelf correct alles bijgehouden en in overleg met de goede dienstverlening van hun alles weer op orde. Het was wel opletten van wat je allemaal uit kan geven maar het is prima te doen. Heb zelfs nog behoorlijk kunnen sparen dankzij hun in die jaren. Super dienstverlening. Ik zou iedereen aanbevelen bij Fizom je problemen samen met hun op te lossen. Alles is netjes afgehandeld via de Rechtbank zoals het moet. Voor mij nu weer een fijn en zorgeloos leven.

  G. van der Meer

 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  Bewind - schuldhulpverlening

  We hadden schulden en konden dat niet zelf meer oplossen. Contact was zeer goed, vriendelijk en altijd bereikbaar. Het gaat nu super goed. Ik zou Fizom zeker aanbevelen. We geven zeker het cijfer 5.
  Dankzij Fizom zijn we schuldvrij.

  Christa

 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  Bewind - schuldhulpverlening

  Ik moet zeggen dat het heel goed ging, jullie dienstverlening is zeer goed je wordt goed geholpen en dingen die je hebt gaan ze verder voor je oplossen. Ik heb een goede tijd met ze gehad en via hun heb ik nu na jaren schone lei.

  Als je echte een goede bewind zoekt kan je beter hier aanmelden deze mensen zijn erg goed voor je. Ze hebben me door de jaren dat ik bij hun was goed geholpen je kan goed met ze praten das wel erg fijn. Ik geef hun 5 sterren dat hebben ze wel verdiend.

  Ik hoop na deze review een fijne jaren, ga zo door met jullie zaken.

  Richard

 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  Bewind - schuldhulpverlening

  Ik ben na een zware periode hard achteruit gegaan door wat ik allemaal heb meegemaakt. Ben toen in financiële problemen terechtgekomen. Zonder Fizom was het mij ook echt niet gelukt. Wil iedereen maar vooral mijn vaste contactpersoon bedanken voor haar inzet. Heb het als meer dan prettig ervaren. Zal het dan ook iedereen aanraden: zit je in de financiële problemen kies dan voor Fizom.

  Ik heb alleen maar goede ervaringen met ze.

  O ja dikke 5 sterren natuurlijk.

   

  Matthijs

 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  Bewind - budgetbeheer

  Ik ben in de wsnp gekomen en heb zelf gekozen voor Fizom. Ik ben altijd netjes behandeld door mijn vaste contact persoon. Het zijn zware jaren geweest en kon voor vragen altijd een mail of telefoontje naar ze doen.

  Kreeg goede uitleg van contact persoon. Stapje voor stapje heb ik mijn eigen financiën weer in eigen beheer gekregen.

  Ik heb zeer goede ervaring gehad met Fizom.

  Ik zou dan ook Fizom aanraden bij een ander persoon.

  J. van der Zee

 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  Bewind – schuldhulpverlening

  Ik raad iedereen aan wie maar schulden of problemen met inkomsten en uitgaven heeft. Laat u helpen door Fizom. Ben zeer blij met de hulp en kijk heel blij naar een schuldvrij leven 😊

  A. Bloem

 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  Bewind – schuldhulpverlening

  Wij zijn nu al een tijdje zelfstandig weer onderweg en het is zo fijn om te zeggen dat we alles weer goed op de rit hebben! We regelen nu alles zelf en het sparen gaat ook erg goed.

  Het waren zes hele lange jaren maar die hadden we zonder jullie echt niet kunnen doorlopen. Het was afzien en soms echt heel zwaar, maar jullie stonden altijd voor ons klaar en we zijn jullie ontzettend dankbaar dat jullie ons uit het diepe donkere dal hebben getrokken!

  Dus nogmaals van ons allemaal BEDANKT! Jullie zijn een top team!

  Raymond & Melissa en kinderen

 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  Bewind

  Graag wil ik jullie bedanken voor de hulp en adviezen in de tijd dat mijn zus bij jullie onder bewind stond. De financiële zorg was van mijn schouders. Elke keer als ik belde werd ik vriendelijk te woord gestaan. Dank voor alles. Ik zal anderen jullie ook aanbevelen. Ik geef jullie 5 sterren.

  Jelly V.

 • ⭐⭐⭐⭐

  Bewind - schuldhulpverlening

  Ik heb zelf verschillende ervaringen gehad qua contact en dienstverlening. Helaas liep het begin alles behalve soepel. Dit had een reden maar daar had ik op dat moment niks aan. Het afgelopen jaar ben ik wel tevreden. Ik voelde me gehoord, en er gebeurde veel in overleg.  We zijn inmiddels schuldvrij en het bewind is beëindigd. We kunnen nu verder met een schone lei. 

  Ik heb jullie ook al meerdere keren bij anderen aanbevolen.

  3-4 sterren. Bewindvoering een 3 en de schuldhulpverlening een dikke 4 

  Raisa

  Logo van Fizom

  Contactgegevens

  • Postbus 31
  • 9300 AA Roden
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Copyright© Fizom. Realisatie: Internetbureau Praes
  Privacyverklaring | Klachtenregeling | Werkgebied: Groningen, Drenthe, Friesland
  Fizom is aangesloten bij de Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer (FTI), bij de Nederlandse Branchevereniging Wettelijk Vertegenwoordigers (HORUS), en bij de Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches en Schuldhulpverleners (NVVBS)

  Financieel Toezicht Inkomensbeheer

  Financieel Toezicht Inkomensbeheer

  Nederlandse Branchevereniging Wettelijk Vertegenwoordigers

  Nederlandse Branchevereniging Wettelijk Vertegenwoordigers

  Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches en Schuldhulpverleners

  Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches en Schuldhulpverleners